Zákaznický portál

Informace o zpracování a ochraně osobních údajů

Zásady ochrany osobních údajů webových stránek

Správce webu www.midgard.cz (dále jen „webové stránky“) MIDGARD Networks s.r.o., se sídlem Veveří 2581/102, Žabovřesky, 616 00 Brno, IČO 29274541, zapsán u Krajského soudu v Brně, oddíl C vložka 70141 (dále jako „správce“) se zavazuje dodržovat zásady ochrany Vašich osobních údajů na internetu. Klademe velký důraz na ochranu poskytovaných údajů. Naše zásady ochrany osobních údajů jsou založeny na ustanoveních Všeobecných předpisů pro ochranu osobních údajů Evropské unie (GDPR).

Rozsah a účel zpracování osobních údajů

Kontaktní formulář

Osobní údaje získané prostřednictvím kontaktního formuláře, zpracováváme za účelem navázaní kontaktu s potencionálním klientem.

Poptávkový formulář

Osobní údaje získané prostřednictvím poptávkového formuláře, zpracováváme za účelem navázaní obchodního styku s klientem a získání nezávazné poptávky našich služeb.

Shromažďování a používání osobních údajů

Osobní údaje shromažďujeme a používáme pouze v případě Vašeho dobrovolného souhlasu. Pokud s tím budete souhlasit, povolujete nám shromažďovat a používat následující údaje: jméno a příjmení, e-mail, telefonní číslo, adresa. Shromažďování a zpracování Vašich údajů probíhá v souladu s právními předpisy, platnými na území Evropské unie a státu Česká republika.

Ukládání, úprava a mazání dat

Uživatel, který poskytl své osobní údaje prostřednictvím webových stránek, má oprávnění nadále je upravovat i mazat, stejně jako odvolat svůj souhlas s jejich použitím. Správce bude osobní údaje zpracovávat po dobu nezbytně nutnou pro udržení kontaktu s klientem. V případě ukončení používání Vašich údajů je správce webu odstraní. Pro přístup k Vašim osobním údajům nás můžete kontaktovat na telefonním čísle: +420 530 512 012. Vaše osobní údaje můžeme poskytnout třetím stranám pouze s Vaším dobrovolným souhlasem, pokud však už byly převedeny, pak tyto údaje nemůžeme měnit, jsou-li už uvedené u jiných organizací, které s námi nesouvisejí.

Využívání souborů cookies

Pro správné zobrazení jazykové mutace webových stránek využíváme soubory cookies. Jedná se o malé soubory, uložené ve Vašem zařízení. Tyto soubory pomáhají webu zapamatovat si, v jakém jazyce máte obsah webu nastaven. Prohlížeč můžete nastavit tak, aby přijímal, nebo blokoval soubory cookies v prohlížeči samostatně.

Využití osobních údajů jinými službami

Webové stránky správce nepoužívají internetové služby třetích stran, které sbírají informace nezávisle na nás. Jedinou výjimkou je předávání informací podle zákonných požadavků státních orgánů, oprávněných k provádění takových úkonů.

Změny zásad ochrany osobních údajů

Naše stránky mohou aktualizovat své zásady ochrany osobních údajů. Všechny změny oznamujeme formou zveřejňování nových zásad ochrany osobních údajů na této webové stránce. Sledujeme změny v legislativě, týkající se ochrany osobních údajů v Evropské unii a ve státě Česká republika.

Zpětná vazba, závěrečná ustanovení

Máte-li jakékoliv dotazy, související se zásadami ochrany osobních údajů, kontaktujte nás na telefonním čísle: +420 530 512 012, nebo využijte kontaktní formulář, uvedený v příslušné části tohoto webu. Pokud s těmito zásadami ochrany osobních údajů nesouhlasíte, nemůžete nadále využívat formuláře tohoto webu. V takovém případě se musíte vzdát možnosti nás kontaktovat tímto způsobem.

Support

Technická podpora


  • 24 hodin denně
  • Online podpora