MĚŘENÍ RYCHLOSTI INTERNETU


Jak správně měřit rychlost internetu?

Změření rychlost internetového připojení bude nejpřesnější, pokud splníme následující podmínky:

  • měřící počítač je připojen přímo k účastnické zásuvce u rozvodů LAN nebo v případě bezdrátové přípojky přímo za napájecím trafem ethernetovým kabelem (nikoli přes router nebo WiFi)
  • k měření použijeme počítač s nezavirovaným a správně nastaveným operačním systémem, kdy počítač nebude na pozadí provádět, žádné aktualizace popřípadě jiné stahování z internetu
  • v průběhu měření nebude do internetu připojen jiný počítač, televize, smartphone apod.

Orientační měření rychlosti

Orientační rychlost měření můžete změřit na našich nebo komerčních měřácích. Tyto měřáky mohou být ovlivněny měřením přípojek ostatních uživatelů, proto výsledek nemusí být objektivní.


Naše měřáky doporučené pro měření:


Objektivní měření rychlosti

Objektivní měření rychlosti je vhodné provést následně, jakmile naměřené hodnoty v Orientačním měření signalizují zhoršení parametrů Vašeho internetového připojení a neodpovídají dané službě. Objektivní měření provedeme stažením velkého testovacího souboru.

ZAHÁJIT STAHOVÁNÍ

Velikost 3.7GB